A A A

Diensten

Verzekeringsgeneeskundige expertises

Dit zijn onderzoeken naar arbeidsbeperkingen en mogelijkheden van cliënten, betrekking hebben op bezwaar cq beroepsprocedures WIA, WAJONG, WAO, WMO, ZW.

 

Letselschadebeoordelingen

Dit zijn beoordelingen naar het verband tussen letsel en gezondheidsschade alsmede naar de door het letsel veroorzaakte ernst van de gezondheidsschade. Dit laatste wordt uitgedrukt in een invaliditeitspercentage (volgens de AMA Guides)  en naar arbeidsbeperkingen (FML).

 

Belastbaarheidsbeoordelingen

Dit zijn beoordelingen naar de belastbaarheid van zelfstandigen in het kader van particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekeringen