A A A

Home

Welkom op de website van KARU medisch advies, bureau voor verzekeringsgeneeskundige expertise.

Karu medisch advies is een onafhankelijk medisch adviesbureau dat verzekeringsgeneeskundige beoordelingen verricht op het terrein van zowel sociale als particuliere verzekeringen, als ook in het kader van letselschadezaken en voorzieningen (WMO).

Inhoudelijke deskundigheid (alleen ervaren, geregistreerde verzekeringsartsen), heldere rapportages en snelle doorlooptijden zijn enkele kwaliteitskenmerken van Karu medisch advies.
 
Karu medisch advies verricht:

• Verzekeringsgeneeskundige expertises bezwaar/ beroep WIA, WAJONG, WAO, WMO, ZW

• Letselschadebeoordelingen in het kader van verkeersongevallen, bedrijfsongevallen en medische fouten

• Belastbaarheidsbeoordelingen particuliere AOV

  

 

Namens Karu medisch advies wens ik u een prettig bezoek aan onze site en hoop dat het u uitnodigt voor een verdere kennismaking.


Ruud Hollander, verzekeringsarts