A A A

Werkwijze

Kenmerkend voor de werkwijze van Karu medisch advies is gedegen onderzoek doen. Veelal betekent dit dat er een gesprek met de cliënt zal plaatsvinden. Dit gesprek vindt plaats bij voorkeur  bij de cliënt thuis.

Van belang zijn ook de feitelijke gegevens van de behandelend sector. Deze zullen worden opgevraagd en meegewogen worden in de oordeelsvorming.


Het kan soms nodig zijn een specialist op een specifiek vakgebied te raadplegen. De vraagstelling en interpretatie van het dergelijk expertise rapport wordt door ons verzorgd.

Alle relevante gegevens worden in een heldere rapportage vastgelegd, waarin wordt beargumenteerd hoe de conclusie tot stand gekomen is. De belastbaarheid wordt vastgelegd in een functionele mogelijkhedenlijst (FML). De functionele invaliditeit wordt bepaald aan de hand van de richtlijnen van de 6th AMA Guides to the evaluation of impairments.
 

Karu medisch advies streeft naar een doorlooptijd van maximaal 8 weken (bij aanlevering volledig dossier en wachttijd opvragen informatie bij behandelaars niet meegerekend).

Karu medisch advies maakt zich sterk tegen onnodige procedures. Als wij vinden dat een claim in geval van een letselschade of bezwaar/ beroepsprocedure sociale zekerheid geen kans van slagen maakt omdat de aangeklaagde partij geen verwijt valt te maken cq geen fouten heeft gemaakt,  dan zeggen wij dat. Op basis van de door u aangeleverde stukken willen wij u graag een haalbaarheidsadvies geven. Wij noemen dit de KARU-scan. In sommige gevallen kan in dit kader een beroep gedaan worden op de haalbaarheidssubsidie-regeling.